ÖKAR DINA SKÖRDAR


100 procent miljövänlig utan animaliska beståndsdelar

ECO-PLON ÄR EN
MINERALISKT &
NATURLIGT
GÖDSEL

ECO-PLON Volcanic Minerals® utvärderades med hjälp av insamlad dokumentation och expertutlåtanden från Trädgårdsinstitut i Skierniewice, expertutlåtanden och undersökningar av Institutet för Nya Kemiska Synteser i Pulawy och beslut av Ministeriet för jordbruk och landsbygdens utveckling, som godkände ECO-PLON Volcanic Minerals® för marknaden. ECO-PLON Volcanic Minerals® gödsel innehåller endast naturliga sammansättningar som utvinns ur vulkaniska och sedimentära bergarter utan ytterligare konstgjorda ingredienser.

MILJÖVÄNLIG

ÖKAR SAMT
OPTIMERAR
SKÖRDAR

FÖRÄNDRAR SORPTION
OCH FÖRBÄTTRAR
JORDSTRUKTUR

FULLBORDAR
SAMMANSÄTTNINGEN
AV MINERALISKA
JORDARTER

LEVERERAR
LÅNGSIKTIG
TILLFÖRSEL AV
NÄRINGSÄMNEN

MINSKAR
RISKEN FÖR
ÖVERGÖDSLING

BRIST PÅ
MIKROORGANISMER I JORDEN ORSAKER:

Mikrobiell obalans
 •••
Utmattning av jorden
•••
Ingen cirkulation
av ämnen i jorden

eco-plon
volvanic minerals
SKAPAR:

Optimala förutsättningar
för mikrobiell tillväxt  
•••
Ökning av jordens bördighet  
•••
Bildandet av klumpig jordstruktur
genom luftning
•••
Högre kvalitet och mängd av skördar

MINERALERS PÅVERKAN PÅ VÄXTERS TILLVÄXT


Vulkaniska mineraler och sedimentära bergarter som förbättrar jordens egenskaper används som
gödsel i jordbruk, trädgårdsodling, odling av grönsaker, blomsterodling och grönområden.


ECO-PLON Volcanic Minerals® är en naturlig mineralgödsel.

  • Absorberas bäst när produkten är nedbruten till micropartiklar.
  • Absorberar vatten i sin totala volym och lagrar den.
  • Mineraler i form av makro- och mikronäringsämnen skapar optimala förutsättningar för rätt tillväxt av alla typer av växter.
  • Bidrar till snabb och hälsosam tillväxt av frön och plantor i plantskolor.
  • Har en betydande påverkan på reglering av jordens pH-värde.
  • Innehåller 26 ppm av Lantan (La), mineral från lös bergart, som anses av kineser att vara en främjare av växternas tillväxt.

ECO-PLON Volcanic Minerals i Sverige

tel: +46 (0)70 537 79 21   º    Epost: bernt.eriksson@eco-plon.se

Tillverkare: Aineg-Pol sp. z.o.o. º Tax-ID: 583-318-81-60 º ul.Towarowa 23 Tychy º 43-100 Polen

 

Copyright © 2019 Aineg-Pol sp. z.o.o. All rights reserved